Strategia de dezvoltare a resurselor umane din cadrul ASAS si a retelei de CDI aflate in subordinea sa, pentru perioada 2018-2021

Resursele umane constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii din cadrul organizaţiilor, ele influenţând decisiv îndeplinirea obiectivelor acestor organizaţii şi eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale. Managementul resurselor umane cere nivele înalte de preocupare sinceră faţă de oameni, atenţie şi profesionalism. Resursa umană este principalul vector al difuziei inovării. Relevanţa sa creşte exponenţial în cadrul unei instituţii academice unde motorul afirmării şi dezvoltării este inovarea la nivel spiritual şi material. Dezvoltarea resurselor umane este un proces continuu şi de mare responsabilitate. Procesul de dezvoltare a resurselor umane trebuie corelat cu un ansamblu de factori naţionali şi internaţionali, socio-economici şi instituţionali, materiali şi umani.

Documente