• From Publicatii - 11 June 2020 08:07 AM

  Ampelografia Romaniei

  Ampelografia Romaniei

 • From Publicatii - 11 December 2017 09:52 AM

  Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură - ediţia 2017

  Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură - ediţia 2017 Parcurgem o perioadă de mari provocări pentru agricultură, legate de schimbările climatice, criza energetică şi necesitatea realizării securităţii şi siguranţei alimentare. Răspunsul la asemenea provocări nu poate fi dat fără aportul ştiinţei, cercetarea agricolă având menirea să formuleze soluţii aplicabile pentru creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei agricole, pentru reducerea efectelor variaţiilor climatice şi a pagubelor produse de boli şi dăunători.

 • From Publicatii - 29 November 2016 12:51 PM

  Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură - ediţia 2016

  Volumul de faţă "Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură" ediţia 2016, reprezintă o continuare a iniţiativei din anii precedenţi,prin care,într-o formă condensată , sunt puse la dispoziţia unui larg cerc de utilizatori, principalele rezultate cu aplicabilitate practică obţinute în institutele şi staţiunile de cercetare agricolă.

 • From Publicatii - 7 April 2016 09:24 AM

  Brosura ASAS 2018

  De-a lungul timpului, sub influenţa transformărilor socio-economice şi a dezvoltării învăţământului, organizarea cercetării ştiinţifice agronomice şi a vieţii academice a parcurs diferite forme de structurare instituţională. În anul 1886 a fost înfiinţată Staţiunea Centrală Agronomică, care ulterior a fost înglobată ca secţie în Institutul de Cercetări Agronomice al României, în anul 1927. În această perioadă de sfârşit a secolului XIX şi început de secol nou îşi înscriu numele mari deschizători de drumuri în procesul de organizare a învăţământului agricol şi activităţii de cercetare agricolă, Ion Ionescu de la Brad, autorul primului manual de agricultură şi zootehnie (1871), Petre S. Aurelian, Constantin Sandu-Aldea, Vlad Cârnu-Munteanu, G. Munteanu-Murgoci, Nicolae Filip, George Maior, C. Vasilescu, Carol Davila, Ion Athanasiu, Paul Riegler, Ioan Poienaru, Ioan Ştefan Furtună, V. Lucaci ş.a.

 • From Publicatii - 20 May 2014 12:11 PM

  Anuar 2016

  Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” – 2016 consemnează evenimentele principale ale vieții academice din acest an, referitor la membrii ASAS din Secțiile Științifice și Filialele sale teritoriale, activitatea științifică derulată în cadrul manifestărilor științifice interne și internaționale, publicațiile apărute și relațiile internaționale de colaborare.

 • From Publicatii - 15 May 2014 02:03 PM

  Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură 2015

  Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură, VOL. XVIII , 2015 CUVÂNT- ÎNAINTE "Este timpul ca toate rezultatele ştiinţifice ,aşa de preţioase, dobândite până acum ,să se transforme în învăţăminte practice şi să fie aplicate de agricultorii noştrii mari şi mici . E timpul să părăsim rutina şi să adoptăm în agricultură procedee tehnice întemeiate pe datele ştiinţei. Dacă nu vom face aceasta,vom continua a fi săraci în ţară bogată vom rămâne în urma neamurilor ce ne înconjoară." Gheorghe Ionescu –Şişeşti