• Secţia de Zootehnie a organizat în data de 31 octombrie 2014, Simpozionul cu tema „Zootehnia românească – prezent şi viitor” la care au participat cu referate ştiinţifice reprezentanţi ai unităţilor de cercetare-dezvoltare din reţeaua de cercetare proprie şi din unităţile de cercetare-dezvoltare din coordonarea ştiinţifică şi din Republica Moldova, cadre didactice, membrii ai ASAS şi specialişti din institute cu profil sanitar-veterinar. Manifestarea a cuprins lucrări prezentate în plen, elaborate de colective de cercetători din cadrul: INCDBNA Baloteşti, ICDCOC Palas şi cele 5 staţiuni de cercetare – dezvoltare pentru creşterea ovinelor şi caprinelor, ICDCB Baloteşti împreună cu cele 4 staţiuni de profil din ţară, ICDEAPA Galaţi şi SCDP Nucet, ICDA Bucureşti şi SCDA Şimnic în colaborare cu alte unităţi de cercetare, precum şi lucrări prezentate sub formă de poster.