Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru obţinerea gradelor profesionale a personalului de cercetare ştiinţifică şi încadrarea pe funcţii în instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol din subordinea/coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

Informatii complete aici: regulament ASAS pentru obtinerea gradelor profesionale.pdf