Profund preocupaţi de ignorarea de către factorii de decizie politică a rolului prioritar pe care cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii trebuie să-l joace în mod obligatoriu în contextul actual al globalizării şi soluţionării crizelor de mediu, în special al resurselor naturale necesare practicării agriculturii şi al schimbărilor climatice, condiţionate şi acutizate de crizele economice şi financiare,

Contrariaţi de faptul că Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”  și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, lege organică promulgată, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr. 72/2011, nu a fost aplicată de MADR și MFP, contravenind reglementărilor constituţionale, în locul acestora fiind emise Ordonanţe de Urgenţă sau Hotărâri ale Guvernului care nu concordă cu interesul naţional de dezvoltare durabilă a agriculturii, fundamentată ştiinţific şi adaptată condiţiilor de mediu, economice şi sociale ale ţării,

Detalii...