OBSERVAŢII LA LEGEA NR. 17/2014
La nivelul ţării, există - pe buna dreptate - o preocupare deosebită a unui mare număr de cetăţeni cu privire la probleme pieţei funciare în România (receptată ca o problemă nerezolvată legislativ) şi ca atare se vinde pământul către străini, fără nici un fel de condiţionări asa cum s-a făcut si cu alte lucrări .
In Parlament se găseşte în dezbatere un proiect de lege prin care se amendează/completează Legea nr. 17/2014.
în ansamblul ei, Legea nr. 17/2014 nu rezolvă o problemă majoră pe care ar trebui să o aibă această lege, inclusiv iniţiativa de modificare a acesteia, aflată în dezbaterea Parlamentului. Sistemul naţional de agricultură pe care trebuie să şi-1 construiască România. Piaţa funciară a României nu trebuie să fie o simplă piaţă.

Document...