Fără discuție, România se găsește într-o situație dintre cele mai grele, în care se cer eforturi formidabile pentru a face față situației.
În cadrul acestor eforturi sunt foarte mari cheltuieli materiale care necesită surse financiare care nu sunt ușor de găsit.
Înțelegem eforturile Guvernului de a găsi sursele financiare pentru a face față situației generată de Coronavirus.

Detalii...