Raportul Comisiei de Cenzori privind gestiunea Fundatiei "Patrimoniul ASAS", conducerea evidentei contabile si intocmirea bilantului contabil si a contului de de profit si pierderi la 31.12.2013