Raportul Presedintelui Fundatiei “Patrimoniul ASAS” cu privire la anul fiscal incheiat la data de 31.12.2013