Raportul comisiei de cenzori privind gestinea fundatiei "Patrimoniul ASAS"

Raport