Fundatia Patrimoniul ASAS are ca scop principal de activitate stimularea si dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica, a inovarii si a transferului tehnologic si a creatiilor originale din domeniile ASAS.

Pentru realizarea scopului, Fundatia efectueaza activitatile necesare adrninistrarii patrimoniului privat agricol si silvie al ASAS, precum terenuri agricole, constructii, plantatii si alte bunuri ale ASAS, in conditii Ie art. 792 sau
ale art. 2013-2039 din noul Cod Civil, cu excluderea oricarui drept de a efectua acte de dispozitie.

Download Raport privind activitatea Fundatiei Patrimoniul ASAS la 31.12.2017 (pdf document)