Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru cresterea Bovinelor Arad renaste ca o pasare Phoenix

Ce mai fac oile roz de la Popauti?

Cresterea bubalinelor

Ultima realizare a SCDCOC Popauti, oaia care va schimba trendul productiei de carne

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic - Craiova, centru elitist al inovării zootehnice

Titlul lucrării: “Fazanul (Phasianus colchicus colchicus L.) metode de creştere şi apreciere a însuşirilor pentru producţia de carne”
Autori: Cornel LERA, Marian BURA
Editura: Eurostampa Timişoara 2015
ISBN 978-606-32-0022-9

Titlul lucrării: “Amenajări şi instalaţii în acvacultură”
Autori: Marian BURA, Adrian GROZEA, Dacian LALESCU
Editura: Agroprint Timişoara 2015
ISBN 978-606-8037-96-7

Titlul lucrării: “Estimarea valorii de ameliorare la taurine, pe baza modelelor zilei de control (Test day models)”
Autori: Horia GROSU, Mircea – Cătălin ROTAR
Editura: Ceres Bucureşti 2015
ISBN 978-973-40-1109-4

Titlul lucrării: “ Creşterea taurinelor pentru carne, Volumul I: Dezvoltarea producţiei de carne la taurine în zona transfrontalieră (RO-MD-UA) prin hibridare”
Autori: Şteofil CREANGĂ, Vasile UJICĂ, Daniel SIMEANU
Editura: „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 2015
ISBN 978-973-147-166-2

Titlul lucrării: “ Creşterea taurinelor pentru carne, Volumul II: Tehnologii de producere a cărnii de taurine în zona transfrontalieră (RO-MD-UA)”
Autori: Şteofil CREANGĂ, Vasile UJICĂ, Daniel SIMEANU
Editura: „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 2015
ISBN 978-973-147-167-9

Titlul lucrării: “Creşterea taurinelor pentru carne, Volumul III: Piaţa cărnii de taurine din zona transfrontalieră (RO-MD-UA) în corelare cu standardele europene”
Autori: Şteofil CREANGĂ, Vasile UJICĂ, Daniel SIMEANU
Editura: „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 2015
ISBN 978-973-147-168-6