Preşedinte:
Prof. Dumitru SIMIONESCU   
Tel: 021.318.44.71

Vicepresedinte:
Prof. dr. Horia GROSU

Secretar ştiinţific:
Cristina Ştefania PÎRVULEŢ
Tel.: 021.318.70.08

Membri de onoare străini:

Prof. Aime Luis AUMAITRE
Prof. Jean BOYAZOGLU
Prof. Nicolae EREMIA
Prof. Claude MALTERRE
Prof. Anton Pascal OLTENACU
Prof. Aren Jacob Hubert VAN ES
Prof. Michel VERMOREL

Membri de onoare români:

Prof. Alexandru T. BOGDAN, m.c. A.R.
Prof. Constantin GĂVAN
Prof. Dumitru GEORGESCU
Prof. Ion GRANCIU
Dr. Attila Ladislau KELEMEN
Prof. Ioan VACARU-OPRIŞ
Prof. Vasile TAFTĂ

Membri titulari:

Prof. Condrea DRĂGĂNESCU
Prof.Horia GROSU
Prof. Dr. H.c. Liviu Al. MĂRGHITAŞ
Prof. Marcel PARASCHIVESCU 
Prof. Ştefan POPESCU VIFOR 
Dr. Răducu RADU
Prof.dr.h.c. Dumitru SIMIONESCU
Prof. Ioan VINTILĂ 

Membri corespondenţi:

Prof. Şteofil CREANGĂ
Dr. Doina Valentina GROSSU
Dr. Ioana NICOLAE
Dr. Ioan OROIAN
Prof. Ilie VAN 
Dr. Gabriel VICOVAN 

Membri asociaţi:

Prof. Ioan BUD
Prof. Marian BURA 
Dr. Mioara COSTACHE
Dr. Cătălin DRAGOMIR
Dr. Vasile RĂU
Prof. Benone PĂSĂRIN
Prof. Ioan PĂDEANU
Dr. Maria SAUER
Dr. Ionelia ŢĂRANU
Prof. Marius Giorgi USTUROI