Rolul Secţiei de Cultura Plantelor de Câmp

- elaborează strategii ale activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul culturii plantelor de câmp, programe, tematici ce vizează valorificarea superioară a resurselor naturale şi tehnologice, prin sisteme de agricultură durabilă şi performantă;
- promovează cercetări privind protecţia resurselor naturale în condiţii pedoclimatice diverse: sol (sisteme diferite de lucrări ale solului, studiul evoluţiei fertilităţii solului în decursul timpului şi al producţiilor agricole), apă (consevarea apei în sol), precum şi protecţia şi utilizarea resurselor genetice vegetale (colectare, conservare, colecţii ex-situ şi in-situ, şi folosirea acestora în cadrul diferitelor programe de ameliorare);
- promovează cercetările privind crearea de genotipuri la culturile de câmp cu productivitate ridicată, cu toleranţă crescută la stresul termic şi hidric, cu eficienţă sporită la valorificarea apei şi a substanţelor nutritive, pretabile la diferite utilizări alimentare şi non-alimentare (biocarburanţi);
- promovează cercetările în domeniul geneticii moleculare avansate, biotehnologiei şi fiziologiei plantelor, orientate spre îmbunătăţirea caracteristicilor utile ale speciilor agricole şi a creşterii rezistenţei acestora la atacul bolilor şi dăunătorilor;
- susţine programele de producere de sămânţă din categorii biologice superioare, la principalele plante de cultură;
- promovează elaborarea de tehnologii agricole moderne, integrate şi ecologice pentru prevenirea şi combaterea infestării culturilor cu buruieni, patogeni şi dăunători, tehnologii destinate îmbunătăţirii fertilităţii şi stării fizice a solului şi care să asigure o utilizare eficientă a input-urilor, reducând costurile materiale şi energetice, în condiţiile schimbărilor climatice actuale şi preconizate;
- promovează structuri de culturi pentru condiţii pedoclimatice diverse, capabile să asigure folosirea optimă a resurselor naturale, a forţei de muncă şi a cheltuielilor materiale;
- stimulează şi susţine dezvoltarea cercetărilor privind extinderea în cultură a speciilor termofile, adaptate la contextul climatic actual;
- promovează identificarea de surse alternative de fertilizare la culturile de câmp şi stabileşte modul de utilizare a acestora, în vederea creşterii fertilităţii solurilor şi eficientizării culturilor;
- dezvoltă şi modernizează tehnicile de monitorizare în timp real a parametrilor agrometeorologici şi hidrologici pentru fundamentarea ştiinţifică a deciziei manageriale în producţia agricolă;
- urmăreşte dezvoltarea zonelor rurale, prin consolidarea capacităţii de producţie agricolă primară şi de energie regenerabilă;
- stimulează valorificarea potenţialului de pajişti din România, prin modalităţi productive de refacere a pajiştilor degradate, de realizare şi menţinere a stării de agroclimax, participând la optimizarea conversiei furajelor în producţie animală;
- promovează dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice internaţionale, urmărind crearea de parteneriate între instituţii din ţară şi străinătate, pe teme de interes major;
- organizează manifestări ştiinţifice pe teme de interes naţional şi european, adoptând rezoluţii sau propuneri de soluţionare a provocărilor actuale;
- stimulează şi susţine acţiuni de transfer tehnologic al rezultatelor din cercetare către beneficiari;
- urmăreşte extinderea cultivării şi dezvoltarea sortimentului de plante medicinale şi aromatice, în vederea revigorării acestui sector de activitate.

 

Membrii Secţiei Cultura Plantelor de Câmp

Preşedinte:     
Dr. ing. Marian VERZEA
Telefon: 021/315.40.40

Vicepreşedinti:
Prof. dr. Gheorghe Valentin ROMAN; Telefon: 021/318.04.66


Membri în Biroul Sectiei:
Dr. Alecsandru PASCU
Dr. Sorin Claudian CHIRU

Secretari ştiinţifici:
Dr. Ana POPESCU
Dr. Aurel Florentin BADIU
Tel.: 021-318.44.74, 021-318.44.54-55/102; Fax: 021-318.44.78
email: cultura_plantelor [at] yahoo.com;

Membri de onoare străini:
Acad. Atanas ATANASSOV
Prof. Boris BOINCEAN
Dr. Lester BROWN
Dr. Maurice FRIED
Prof. Mohamed M. El-FOULY
Prof. André GALLAIS
Prof. Erkki Tuomas KEMPPAINNEN
Dr. hab. Petru B. ILIEV
Prof. Karl Fritz LAUER
Prof. Mihail LUPAŞCU
Prof. Robert James MARKS
Prof. Ioan NEGRUŢIU
Prof. N. P. PANOV
Prof. Björn SIGURBJÖRNSSON
Prof. Hubert SPIERTZ
Dr. Jitendra P. SRIVASTAVA
Prof. Simion TOMA

Membri de onoare români:
Prof. univ. emerit Aurel LĂZUREANU
Acad. Doru PAMFIL
Prof. Viorel Iulian PEŞTEAN
Prof. Alexandru SALONTAI
Dr. Ioan VLĂDUŢU

Membri titulari:
Dr. Alexandru BUDE
Dr. Sorin Claudian CHIRU
Dr. Mihai CRISTEA
Dr. Ilaria DOUCET
Prof. Neculai DRAGOMIR
Dr. Aurel GIURA
Dr. Tănăsie GOREA
Acad. Cristian HERA
Dr. Mariana ITTU
Dr. Teodor MARUŞCA
Prof. Leon Sorin MUNTEAN
Dr. Alecsandru PASCU
Dr. Constantin POPOV
Acad Nicolae N. SĂULESCU
Dr. Maria SCHITEA
Prof. Gheorghe SIN, m. c. A. R.
Prof.univ.emerit dr. ing. dr. h.c. Valeriu TABĂRĂ
Prof. dr. doc. Paul Mihai VARGA
Prof. Vasile VÎNTU
Dr. Marian VERZEA

Membri corespondenţi:
Dr. Aurel Florentin BADIU
Dr. Klaus FABRITIUS
Dr. Nicoleta CHIRU
Dr. Ioan GHERMAN
Dr. Voichiţa HAŞ
Prof. Gerard JITĂREANU
Dr. Luiza MIKE
Dr. Floare MOISA
Prof. Gheorghe MOTCĂ
Dr. Eugen MUREŞANU
Dr. Felicia MUREŞANU
Dr. Emilian NEGRILĂ
Dr. Gabriela PĂUNESCU
Prof. Pătru PLOAIE
Dr. Ana POPESCU
Prof. dr. h. c. Gheorghe Valentin ROMAN
Prof. Ioan ROTAR
Prof. Tatiana Eugenia ŞESAN
Dr. Doina SILISTRU
Dr. Ion TONCEA
Dr. Elena TROTUŞ

Membri asociaţi:
Prof. Constantin AILINCĂI
Dr. Elena Marcela BADEA
Dr. Carmen Liliana BĂDĂRĂU
Dr. Gheorghe BOŢOMAN
Conf. Dorin Dumitru CAMEN
Dr. Gheorghe CIOBANU
Dr. Matilda CIUCĂ
Dr. Alexandru Ion COCIU
Dr. Victor DONESCU
Dr. Teofil Gavril FRITEA
Dr. Nicolae Marinel HORABLAGA
Prof. dr. hab. Florinel IMBREA
Dr. Dana MALSCHI
Prof. Gavrilă MORAR
Dr. Danela MURARIU
Prof. Ioan ROŞCA
Prof. Teodor ROBU
Prof. Costel SAMUIL
Prof. Mirela Roxana VIDICAN

 

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei

Institute:

I.N.C.D.A Fundulea - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă – Fundulea; 021/315.40.40
I.N.C.D.C.S.Z. Brasov - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr - Braşov; 0268/47.46.47;0268/47.41.31
ICDP Braşov - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti – Braşov; tel. 0268/47.27.81
ICDPP Bucureşti - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor - Bucureşti; tel. 021/269.32.31; 021/269.32.34

Staţiuni:

SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Brăila; tel. 0239/68.47.44
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Livada; tel. 0261/84.03.61
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Lovrin; tel. 0256/38.14.01
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Mărculeşti; tel. 0242/31.82.93
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Oradea; tel. 0259/41.78.36; 0747/61.13.92
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Piteşti; tel. 0372/75.30.83
SCDA – Staţiunea de  Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Podu-Iloaiei; tel. 0232/ 74.03.28
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Secuieni; tel. 0233/74.51.36
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Suceava; tel. 0230/52.38.37
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Şimnic; tel. 0251/41.75.34
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Teleorman; tel. 0247/44.07.50
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Tulcea; tel. 0240/54.95.10
SCDA – Staţiunea de  Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Turda; tel. 0264/31.16.80
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Valu lui Traian; tel. 0241/23.13.82
SCDC – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof - Tg. Secuiesc; tel. 0267/36.37.55
SCDP – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti - Timişoara; tel. 0256/22.25.98
SCDP – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti - Vaslui; tel. 0335/41.15.92
SCPC – Staţiunea de Cercetare şi Producţie a cartofului – Miercurea Ciuc – tel: 0266/371.236
Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea”, Suceava; tel. 0230/52.10.10

 

Activitatea Sectiei Stiintifice

Activitatea Sectiei Stiintifice

 

 

Publicatii, articole de cercetare

Publicatii, articole de cercetare