Rolul Sectiei de medicina veterinara

- elaborează strategii, programe şi proiecte în scopul asigurării sănătăţii animalelor şi siguranţa alimentară a populaţiei;
- coordonează cercetările ştiinţifice pentru fundamentarea cadrului legislativ de protecţie a sănătăţii şi de combatere a bolilor la animale;
- stabileşte direcţii şi metode de diagnosticare şi combatere a bolilor de importanţă majoră la animale;
- contribuie la dezvoltarea cercetărilor din domeniul biotehnologiilor pentru obţinerea de noi produse biologice specifice medicinii veterinare;
- sprijină contacte şi relaţii internaţionale în vederea dezvoltării cercetărilor ştiinţifice din domeniu;
- organizează manifestări ştiinţifice cu participare internă şi internaţională;
- sprijină îmbunătăţirea procesului de formare şi atragere a tinerilor în activitatea de cercetare ştiinţifică;

 

Membrii sectiei de medicina veterinara

Preşedinte:
Prof.dr. Dumitru MILITARU
Tel.: 021-318.44.57/285; 021-311.70.76

Vicepreşedinte:
Prof. emerit dr. Mihai DECUN

Secretar stiintific:
Prof.dr. Dumitru MILITARU
Tel.: 021-318.44.71

 Membri de onoare străini:
Prof. Jeanne BRUGERE-PICOUX
Prof. Gheorghe CONSTANTINESCU
Prof. Emil ONEŢ

Membrii de onoare:
Prof. Radu MOGA-MANZAT
Prof. Nicolae MANOLESCU
Dr. Marius PIRVULESCU
Prof. Eronim SUTEU

Membrii titulari:
Prof. Ioan Aexandru BABA
Prof. Vasile COZMA
Prof. Gheorghe DARABUS
Prof. Mihai DANES
Prof. emerit. dr. Mihai DECUN
Prof. Dumitru MILITARU
Prof. Valentin POPVICI

Membrii corespondenti:
Prof. emerit dr. Horia CERNESCU
Prof. Corneliu V. COTEA
Prof. Manuella MILITARU
Prof. Gabriel PREDOI
Prof. Romeo CRISTINA
Prof. Ion Ştefan GROZA
Prof. Liviu MIRON
Prof. Virgilia POPA
Prof. Doina DANES
Dr. Alexandru Dorel STANUICA

Membrii asociati:
Conf. Viorel ANDRONIE
Prof. Constantin VLAGIOIU
Prof. Nicolae DOJANA
Prof. Marius NECSULESCU
Prof. Gheorghe SOLCAN
Prof. Viorel HERMAN
Prof. Sorin MORARIU
Prof. Cornel CATOI
Prof. Calin GHERMAN

 

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei

În coordonare ştiinţifică:
• S.N. „Institutul PASTEUR” S.A. – Bucureşti; tel. 021/220.69.20
• IDSA - Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală – Bucureşti; tel. 0374/32.20.13
• IISPV – Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară – Bucureşti; tel. 021/252.46.51
• Romvac Company Bucureşti; tel. 021/350.31.07