Institute:

• ICDEAPA Galaţi - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură – Galaţi; tel. 0236/41.69.14

Staţiuni:

• CCDP Nucet - Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură – Nucet; tel. 0245/26.70.03

În coordonare ştiinţifică:

• INCDBA – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – Bucureşti; tel. 021/211.36.39