- promovarea şi coordonarea de investigaţii ştiinţifice şi tehnologice privind procesarea resurselor Sectia pentru Industria Alimentaraagroalimentare şi conexe în produse alimentare;
- elaborarea de strategii şi programe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru dezvoltarea industriei alimentare, siguranţa alimentului şi siguranţa alimentaţiei populaţiei;
- realizări colaborări interdisciplinare în lanţul sol - produs - consumator, prin activităţi integrative cu alte domenii ale cercetării ştiinţifice.