• coordonează programe şi proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul horticulturii în relaţie cu condiţiile ecologice, realizarea de noi creaţii biologice, performante, adaptate condiţiilor naturale;
  • elaborează strategii şi programe de dezvoltare a plantaţiilor şi culturilor horticole, din arealele naturale de producţie din România;
  • promovează programe, proiecte şi activităţi care să asigure în condiţiile unei horticulturi durabile, noi soiuri şi hibrizi cu calităţi superioare;
  • promovează relaţii de conlucrare şi colaborare cu instituţii similare din ţară şi străinătate;
  • organizează manifestări ştiinţifice şi activităţi de transfer de informaţii din cercetare-dezvoltare, la utilizatori;
  • se preocupă de atragerea şi pregătirea personalului din cercetare.