the wall right vers 2.jpg

• orientează cercetările din domeniul economiei agrare şi dezvoltării rurale către realizarea obiectivelor stabilite în Strategiile, Programele şi Proiectele care se elaborează în cadrul aplicării Politicii Agricole Comune în România;

• coordonează cercetările ştiinţifice de economie agrară privind implementarea Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), organizarea exploataţiilor agricole, fundamentarea economică a structurilor de producţie şi a tehnologiilor agricole, dezvoltarea filierelor agroalimentare, îmbunătățirea structurii exportului cu produse agricole și alimentare etc.;

• elaborează măsuri şi formulează propuneri vizând soluţiile de consolidare a exploataţiilor agricole şi a ruralului românesc pe baza rezultatelor oferite de cercetările de economie agrară și evoluțiile din agricultura U.E.;

• evaluează realizările din sectorul agroalimentar și spațiul rural, în scopul perfecţionării managementului economic privind obținerea de produse agroalimentare de calitate competitive pe piața internă și internaţională, în cadrul întâlnirilor periodice ale Secţiei şi la solicitarea MADR;

• participă la elaborarea direcțiilor prioritare de CDI din domeniul economiei agrare şi a dezvoltării rurale, la fundamentarea şi elaborarea strategiilor de dezvoltare agricolă și rurală, creşterea veniturilor agricultorilor şi diminuarea sărăciei rurale;

• stabileşte măsuri pentru consolidarea economică şi socială a gospodăriilor din zona montană şi zonele defavorizate;

• organizează manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional în domeniu şi dezvoltă relaţii de colaborare cu institute de cercetări în domeniul economiei agrare şi dezvoltării rurale din ţară şi străinătate.