Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele posturi:  post de director economic, de conducere, contractual vacant, pe o perioada de un an cu posibilitate de prelungire si un post insp. sp. gr. IA, in cadrul Serviciului patrimoniu, investitii, achizitii si administrativ, compartiment Patrimoniu

 

Mai multe informatii - bibliografie, tematica (pdf document)