Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele posturi:
- 1 post Auditor gr. IA, in cadrul Biroului de audit public intern, contractual vacant, de executie, pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire
- 1 post Auditor gr. I, in cadrul Biroului de audit public intern, contractual vacant, de executie, pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire
- 1 post Inspector de specialitate IA (salarizare), in cadrul Serviciului juridic, resurse umane si salarizare, contractual vacant, de executie, pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire
- 1 post Referent lA, in cadrul Serviciului Buget-finante, contractual vacant, de executie, pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire
- 1 post Inspector de Specialitate lA, in cadrul serviciului Buget-flnante, contractual vacant, de executie, pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire

 

Mai multe informatii (bilbiografie, tematica) - pdf document