STATUTUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", denumită în continuare ASAS, este for ştiinţific naţional de coordonare ştiinţifică şi de consacrare academică în domeniile sale de activitate.
(2) ASAS este instituţie de drept public, autonomă, cu personalitate juridică, apolitică, de consacrare ştiinţifică şi cercetare în domeniile fundamentale şi aplicative ale agriculturii, silviculturii, zootehniei, acvaculturii, medicinei veterinare, îmbunătăţirilor funciare, gospodăririi solurilor şi apelor, ecologiei, protecţiei mediului, industriei alimentare, biotehnologiei, mecanizării lucrărilor agricole, economiei agrare, dezvoltării rurale şi managementului agricol, denumite în continuare domeniul agricol şi reuneşte pesonalităţi consacrate în aceste domenii.  
(3) ASAS este promotor al dezvoltării cunoaşterii, cercetării ştiinţifice şi progresului ştiinţific şi tehnologic în domeniul agricol.

Statut