Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"are în componenţa sa membri titulari, membri corespondenţi, membri de onoare din ţară şi străinătate şi membri asociaţi.

Unicul criteriu pentru primirea de membri A.S.A.S. îl constituie caracterul de excelenţă a contribuţiei candidatului în domeniul ştiinţelor agricole, materializat prin impactul rezultatelor activităţii cercetării ştiinţifice proprii asupra domeniului agricol, originalitatea contribuţiilor, caracterul de noutate în cercetare, creaţie şi reputaţie naţională/internaţională a candidatului.

Numărul maxim de membri titulari şi membri corespondenţi, stabilit de Legea nr.45/2009 cu modificările şi completările ulterioare, este de 181, al membrilor de onoare, cetăţeni români, rezidenţi în ţară, este de 40, iar al celor din străinătate nu este limitat. Numărul membrilor asociaţi este de 50% din totalul membrilor titulari şi corespondenţi.

Propunerile pentru alegerea de membri titulari se fac de către secţie din rândul membrilor corespondenţi, luându-se în considerare activităţile desfăşurate în cadrul ASAS, inclusiv rezultatele activităţii lor ca membri corespondenţi.

 


Informatii complete se gasesc aici: Regulament de primire membri ASAS_10 august 2011.pdf

                                                  Anexa 5 la Regulamentul de primire membrii ASAS.pdf