Miercuri, 15 noiembrie 2017, în Aula Magna a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu – Șișești‟ (ASAS) din București, a avut loc ședința festivă pentru aniversarea a 90 de ani de la înființarea Institutului de Cercetări Agronomice al României (ICAR).
Festivitatea aniversară organizată de ASAS a pus în evidență aspectele marcante care au caracterizat evoluția ICAR-ului de-a lungul timpului ca  instituție  emblematică  pentru cercetarea agricolă precum și contribuțiile semnificative aduse de acesta la  dezvoltarea agriculturii românești. Totodată, aniversarea ICAR a constituit un prilej pentru punerea in evidență a realizărilor obţinute de cercetarea agricolă din România.
În deschidere, Prof. dr.  Gheorghe SIN, Președinte ASAS și membru corespondent al Academiei Române, a făcut o ampla și emoționantă evocare a aportului adus de ICAR la dezvoltarea și progresul agriculturii în România, dar mai ales a sufletului acestei instituții, reprezentat de marii înaintași și întemeietori ai cercetării agricole românești. In intervenția sa, Prof. Gheorghe SIN, Președintele ASAS, a avut cuvinte de înaltă apreciere față de întreaga activitate a Institutului de Cercetări Agronomice al României și a transmis celor prezenți un mesaj aniversar din partea conducerii Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu – Șișești‟.
Printre cei care au adresat mesaje cu acest prilej ii amintim pe : Petre Daea, ministrul agriculturii, Acad. Cristian HERA, vicepreședinte al Academiei Române  si  președinte de onoare al ASAS, prof. univ. Vasile Taftă, membru de onoare al ASAS, prof. univ. dr. Nicolae Ștefan,  președinte de onoare al Societății Române de Horticultură, prof. univ. dr. doc. Ioan Pop etc.
La rândul sau,  Acad. Cristian  HERA, vicepreședintele Academiei Române și președintele de onoare al ASAS, a transmis un mesaj în numele Biroului Prezidiului ASAS, exprimandu-și bucuria prilejuită de această  reîntâlnire și de posibilitatea sărbătoririi împreună a aniversarii  a 90 de ani de la crearea celei mai prestigioase şi fecunde instituții de știință şi cultură românească, Institutul de Cercetări Agronomice al României (I.C.A.R.).