Sesiunea internă de referate şi comunicări ştiinţifice a devenit în ultimii ani un eveniment obişnuit la SCDA Livada. Şi în anul 2018 organizarea acestui eveniment a reprezentat o provocare mai ales pentru tinerii cercetători doctoranzi din instituţie. Rezultatele obţinute în câmp, notările şi observaţiile efectuate în câmpurile experimentale în anul agricol 2016-2017 sau o pe o perioadă mai îndelugată de timp au fost sintetizate în prezentări cu o înaltă ţinută ştiinţifică, s-au formulat concluzii dar mai ales propuneri noi de abordare a unor teme de interes pentru zona de nord-vest a ţării unde ne desfăşurăm activitatea.

Detalii...