În vederea valorificării potențialului științific deosebit de care dispune ASAS, și a soluționării unor sarcini specifice stabilite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a decis constituirea pe lângă Secția de știința solului, îmbunătățiri funciare, gospodărirea apelor și protecția mediului, a Comisiei pentru resurse naturale, având subcomisii pentru apă, sol și biodiversitate. Cu prioritate s-a decis constituirea Subcomisiei pentru sol. În luarea acestei decizii s- avut în vedere faptul că în anul 2006 Comisia Europeană a lansat Strategia Tematică pentru Protecția Solului [SEC(2006)620, SEC(2006)1165] care are ca obiective protecția şi utilizarea durabilă a solului bazată pe un set de principii și priorități fundamentale la nivel european. Printre aceste obiectivele se află și elaborarea unui proiect de directivă cadru pentru protecția solului. Proiectul de directivă nu a fost adoptat ca urmare a unor rezerve exprimate de țări precum Marea Britanie, Germania, Franța, Olanda, Austria.
   În contextul în care România urmează să preia președinția Comisiei Europene în anul 2019, în ședința Colegiului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din data de 20 decembrie 2017, s-a stabilit ca sarcină pentru ASAS pregătirea unui proiect de ”Directivă cadru pentru protecția solului” similar cu ”Directiva cadru apa”.
   Subcomisia va analiza situația existentă pe plan național și european din punct de vedere al cadrului legal și instituțional în domeniul solului, va identifica soluțiile pentru obținerea unui consens pe plan european și va elabora un set de principii și obiective strategice care să fundamenteze științific proiectul viitoarei Directivei cadru pentru protecția solului, concomitent cu proiectul de Lege a solului la nivel național.
   Acest demers ar putea constitui o importantă contribuție a României pentru protecția uneia dintre cele mai importante bogății și resurse, patrimoniu natural inestimabil, solul.

 

Document...