La sediul ASAS a avut loc o întâlnire a reprezentanților Oficiilor de Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) și conducerea Academiei de Științe Agricole si Silvice (ASAS) reprezentată de prof. univ. emerit dr. Valeriu TABĂRĂ, președintele ASAS, precum și de vicepreședinții Ioan JELEV și Marian BOGOESCU. A mai participat Dl. Cătălin SIMOTA, directorul general al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protecția Mediului (ICPA), institut ce coordonează științific rețeaua OSPA.
   Întâlnirea a avut loc la solicitarea reprezentanților OSPA și a sindicatelor din domeniu și a avut ca scop analiza din punct de vedere științific și tehnic a oportunității trecerii OSPA în structura direcțiilor agricole județene sau păstrarea actualei situații de unități cu personalitate juridică.
   Reprezentanții OSPA și cei ai sindicatelor și-au prezentat poziția, argumentând necesitatea rămânerii acestora în forma organizatorică actuală. Au fost menționate obiectivele specifice de activitate legate de evaluarea solului atât ca resursă cât și ca factor de mediu. Ca factor de mediu, solul trebuie monitorizat într-o rețea națională unitară asemănătoare sistemului existent în domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor sau al meteorologiei.
   Președintele ASAS, Dl. Valeriu TABĂRĂ a solicitat celor prezenți să transmită un punct de vedere scris, pentru ca ASAS să-și poată formula o opinie. De asemenea Dl. Președinte Valeriu Tabără a prezentat importanța pe care ASAS și MADR o acordă problematicii solului. În acest scop a informat asupra intenției ASAS de a constitui o Comisie specială pentru protecția solului în vederea fundamentării științifice a legislații naționale și europene în domeniu, inclusiv în vederea promovării unei viitoare directive cadru europene pentru protecția solului.

Document...