In data de 15 martie 2018, prezidiul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "gheorghe ionescu Sisesti" a convocat Adunarea Generala a membrilor ASAS, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Informarea Preşedintelui privind activitatea Prezidiului ASAS în perioada decembrie 2017 martie 2018.
2. Alegerea de noi membri.
3. Raportul de execuţie bugetară al AS AS, pe anul 2017.
4. Aprobarea BVC-ului ASAS pentru anul 2018.
5. Raportul de execuţie bugetară al Fundaţiei "Patrimoniul ASAS" - FPA, pe anul 2017.
6. Aprobarea bugetului FPA pentru anul 2018.
7. Situaţia patrimoniului ASAS.
8. Situaţia acţiunilor judecătoreşti pentru recuperarea patrimoniului ASAS.
9. Aprobarea înfiinţării filialei ASAS la Chişinău - Republica Moldova.
10. Supunerea la vot a posibilităţii  de  cumpărare  a terenurilor  aflate  în proximitatea institutelor şi staţiunilor de cercetare din subordinea ASAS
11.Diverse

Informarea Presedintelui

Hotararea Adunarii Generale