Comisia de selectia a ofertelor numită în baza Deciziei FPA nr. 9/04.05.2018, întrunită azi, 04.05.2018, a procedat la analizarea ofertelor depuse ca urmare a anunţului nr. 201/2018 şi a hotărât că ofertantul câştigător al închirierii este SC NEL-CRIS SRL, cu o propunere financiară de 500 eur/luna.

Termenul de contestatii este de 3 zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor.

Mai multe informatii (pdf document)