Comisia de selecţia a ofertelor numită în baza Deciziei FPA nr. 9/04.05.2018, intrunită azi, 04.05.2018,a procedat la analizarea ofertei depuse ca urmare a anunţului nr. 219/19.04.2018, şi a hotărât că nu este conformă, motiv pentru care oferta a fost declarată necâştigătoare.

Termenul de contestatii este de 3 zile lucrătoare de la afis,area rezultatelor.

Mai multe informatii (pdf document)