Prin Statutul Fundației "Patrimoniul ASAS", au fost prevăzute următoarele obiective: sprijinirea ASAS pentru stimularea, susţinerea si dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, a inovării şi transferului tehnologic şi a creaţiilor originale din domeniile ASAS, în vederea promovării acestora în ţară şi în străinătate activităţi de editură şi tipografie, precum şi acţiuni cu caracter social al acesteia, cum ar fi suport financiar pentru burse școlare, cazuri cu grad ridicat de sărăcie, probleme medicale de excepție, pentru salariații ASAS, ai Fundației, rudele acestora si nu numai, enumerarea nefiind limitative.

Va informam de posibilitatea directionarii a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre Fundatia "Patrimoniul ASAS", conform art. 82, alin. 6 din Codul Fiscal.

Mai multe informatii (pdf document)