Comisia de selecţia a ofertelor numită în baza Deciziei FPA nr. 9/04.05.2018, a procedat la analizarea ofertelor depuse ca urmare a anunţului nr. 363/2018 şi a hotărât că ofertantul câştigător al închirierii este PFA Liviu Bulică, cu o propunere financiară de 0,5 EUR/MP/LUNĂ - PT. CONSTRUCT,II, 0,11 EUR/MP/LUNĂ PENTRU TEREN.

Mai multe informatii (pdf document)