Comisia de selecţia a ofertelor numită în baza Deciziei FPA nr. 9/04.05.2018, a procedat la analizarea ofertelor depuse ca urmare a anunţului nr. 365/2018 şi a hotărât că ofertantul câştigător al închirierii este PFA Liviu Brihac, cu o propunere financiară de 260 KG GRÂU/HA/AN.

Mai multe informatii (pdf document)