FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurării apărării SCDP Voineşti, în dosarul nr.11244/315/2016, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa.


Adresa la care se transmit ofertele: la sediul FPA, bd. Mărăsti nr. 61, sector 1, cam.01 si la adresa de email fundatiapatrimoniulasas@yahoo.ro.
Program: luni - joi: intre orele 8:00 -16:30, vineri: între orele 08.00-14.00.
Data limită pentru depunerea ofertei: 27.04.2018, ora 14.


Documente utile:

   - ANUNT-INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie directa (pdf document)

   - Caiet de sarcini - Prestarea serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică, cod CPV 79100000-5 - "Servicii juridice" (pdf document)