Comisia de selecţie a ofertelor numită în baza Deciziei FPA nr. 7/20.03.2018 a constatat faptul că nu au fost depuse oferte ca urmare a anunţului FPA, motiv pentru care nu există ofertă câştigătore, urmând a fi relaută procedura de achiziţie directă.

Termenul de contestare este de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor pe site-ul www.asas.ro.

Mai multe informatii (pdf document)