Prin Statutul Fundației "Patrimoniul ASAS", au fost prevăzute următoarele obiectivele: sprijinirea ASAS pentru stimularea, susţinerea si dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, a inovării şi transferului tehnologic şi a creaţiilor originale din domeniile ASAS, în vederea promovării acestora în ţară şi în străinătate activităţi de editură şi tipografie, precum şi acţiuni cu caracter social al acesteia, cum ar fi suport financiar pentru burse școlare, cazuri cu grad ridicat de sărăcie, probleme medicale de excepție, pentru salariații ASAS, ai Fundației, rudele acestora si nu numai, enumerarea nefiind limitative. Fundația "Patrimoniul ASAS", de la înființare până în prezent, și-a îndeplinit aceste obiective prin stimularea cercetării unităților de c-d și finanțarea unor teme de cercetare, aprobate de către Prezidiul ASAS, precum acordarea de suport financiar pentru angajați ASAS și ai unităților de c-d ori rude ale acestora, pentru rezolvarea unor probleme medicale, acordând, de asemenea, premieri prin secțiile de specialitate ale ASAS, pentru cele mai bune edituri, la nivelul anilor 2016, respectiv 2017.

 
Cine dispune?

Dumneavoastră, contribuabilul.

Se pot alege mai multe organizaţii?

Nu. Puteţi solicita direcţionarea procentului de 2% din impozitul pe venitul anual către o singură entitate nonprofit.

Cât cheltuiţi?

Nimic. Deoarece aceasta suma reprezinta, o parte a Bugetului de Stat fiind încasata de la Dumneavoastra în anul fiscal 2017.

Pentru cât timp?

Optiunea Dumneavoastra este valabila pentru anul fiscal 2017 (1 ianuarie-31 decembrie 2017). Pentru acest an fiscal termenul de depunere a formularelor este 25 mai 2018.

Pentru ce?

Pentru activităţi ale organizaţiilor nonprofit în domeniul social, educaţional, cultural, mediu, etc.
Cui puteţi direcţiona aceşti bani?

Cum redirectionezi 2% din impozitul pe venit?

1. Completează Formularul 230 (daca în 2017 ai avut venituri numai din salarii) sau Formularul 200 (daca in 2017 ai realizat si alte venituri – din salarii sau activitati independente sau numai din activitati independente).

2. Trimite formularul la Administratia Financiara de care apartii până la 25 mai 2018: formularul se poate depune direct sau se trimite prin posta cu scrisoare recomandata (confirmare de primire).

Ce reprezinta 2%?

Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual datorat Statului, conform art. 82, alin. 6 din Codul Fiscal.

Astfel persoanele fizice pot sponsoriza entitatile nonprofit care functioneaza conform OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Cine dispune?

Dumneavoastra, contribuabilul:

Puteti directiona 2% din impozitul datorat pe venitul anual catre o asociatie sau fundatie prin completarea Anexei 230 de la formularul de Declaratie de impozit pe venitul anual.

Cat cheltuiti?

Nimic!

Aceasta suma este o parte a bugetului de stat care este directionata de catre dumneavoastra catre o asociatie sau fundatie.

Astfel va puteti implica fara nici un fel de costuri suplimentare, în sustinerea unor cauze sociale importante.


DESCARCA :
Declaratia 230 – pentru contribuabilii cu venituri din salarii
Declaratia 200 – pentru contribuabilii cu (si) venituri din alte surse

Cand ajung banii in contul organizatiei?

Virarea acestor sume catre organizatie se face de organul financiar competent, respectiv Administratia Finantelor Publice, pana la data de 31 decembrie 2018.

Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este, in esenta, o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta !