FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA", vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurării apărării ASAS în Dos nr.6808/3/2017** avand ca obiect cererea de chemare in garantie a ASAS formulata
de MADR, prin care solicita obligarea ASAS la plata sumei de 385969,37 lei, suma solicitata de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare ISPIF de la MADR, în toate fazele procesuale.

Data limită pentru depunerea ofertei: 18.05.2018, ora 14.00

Mai multe informatii si CAIET DE SARCINI (pdf document)