FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea apărării ASAS in Dos cererea de revizuire formulata de Beress Istvan Laszlo si Hoffmann Zsuzsanna impotriva Sentintei civile nr.24R/28.02.2018 pronuntata de Tribunalul Maramures prin care a fost admis recursul formulat de SCDCB Sighet si a fost constatata nulitatea absoluta a TP nr.11353/01.09.2010 eliberat in favoarea revizuentilor pentru o suprafata de teren de 12 ha si 4535 mp şi Dos nr.934/100/2018 privind contestatia in anulare formulata de Beress Istvan Laszlo si Hoffmann Zsuzsanna impotriva Sentintei civile
nr.24R/28.02.2018 pronuntata de Tribunalul Maramures prin care a fost admis recursul formulat de SCDCB Sighet si a fost constatata nulitatea absoluta a TP nr.11353/01.09.2010 eliberat in favoarea revizuentilor pentru o suprafata de teren de 12 ha si 4535 mp, in toate fazele procesuale.

Data limită pentru depunerea ofertei: 18.05.2018, ora 14.00

Mai multe informatii si CAIET DE SARCINI (pdf document)