FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea formulării intervenţiei ASAS în favoarea Guvernului României/SCDP Bistriţa şi asigurarii reprezentării in Dos nr. 783/33/2017, având ca obiect anularea parţială a HG nr. 422/2017, respectiv constatarea că terenul in suprafaţă de 37,788 ha teren agricol din suprafaţa totală de 151,3507 ha teren identificat in anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009, se află la dispoziţia comisiei locale de fond funciar, în toate fazele procesuale.

Data limită pentru depunerea ofertei: 21.05.2018, ora 14.00

Mai multe informatii:
    - Anunt-invitatie de participare (pdf document)
    - Caiet de sarcini (pdf document)
    - Alte informatii (pdf document)