FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurării Dos nr.2067/328/2018 privind cererea formulata de Borza Ioan prin care solicita sa se constate ca terenul in suprafata de 1,01 ha, cu destinatia arabil, din extravilanul Municipiului Turda, situat pe amplasamentul identificat in Tarlaua 30 Parcela 1000, in perimetrul SCDA Turda, apartine domeniului privat al Statului Roman, si obligarea comisiilor de aplicare a legilor fondului funciar la punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate pe aceste suprafete, în toate fazele procesuale.

Data limită pentru depunerea ofertei: 18.05.2018, ora 14.00

Mai multe informatii si CAIET DE SARCINI (pdf document)