FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurării apărării ASAS în Dos nr.1804/2/2018 avand ca obiect plangerea formulata de ASAS impotriva Incheierii nr.7/22.02.2018 pronunţata de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, prin care a fost solutionata contestatia subscrisei nr.118/10.01.2018 impotriva Deciziei nr.14/29.12.2017 emisa de Departamentul III al Curtii de Conturi, contestati a vizeaza anularea in parte a actelor atacate respectiva unor masuri stabilite ca urmare a auditului efectuat in cadrul ASAS, în toate fazele procesuale.

Data limită pentru depunerea ofertei: 18.05.2018, ora 14.00

Mai multe informatii si CAIET DE SARCINI (pdf document)