FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurării apărării ASAS în Dos nr.11244/315/2016 privind formularea unei cereri de interventie in interesul SCDP Voinesti in calea de atac a apelului, dosarul avand ca obiect actiunea in nulitate absoluta a actelor de reconstituire emise in favoarea unor persoane fizice pentru o suprafata de teren de 2,33 ha din perimetrul SCDP Voinesti, cererea formulata de ANRP fiind respinsa in fond, În toate fazele procesuale.

Data limită pentru depunerea ofertei: 18.05.2018, ora 14.00.

Mai multe informatii si CAIET DE SARCINI (pdf document)