FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice" privind asigurarea apărării ASAS în Dos privind anularea Procesului verbal de licitatie nr. 4304/05.09.2008 si Procesului verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri emis in baza acestuia de DGFP Dambovita-AFP Voinesti in Dosarul de executare silita nr. 911/2000, cu privire la imobilul constructie, domeniu public al statului, grajd vaci 114 capete, in suprafata de 817,6 mp, situat în Voinesti, Judetul Dambovita, în toate fazele procesuale.

Data limită pentru depunerea ofertei: 18.05.2018, ora 14.00

Informatii suplimetare si CAIET DE SARCINI (pdf document)