FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurarii apararii ASAS în Dos privind anularea Facturii fiscale nr.0000058/26.09.2008 eliberata de Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Voinesti, prin care a fost instrainat dreptul de proprietate asupra constructiei "Grajd 100 capete tineret taurin", constructie domeniu public al statului, situat în Voinesti, Judetul Dambovita, constructie aflata in administrarea Statiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Voinesti, în toate fazele procesuale.

Data limită pentru depunerea ofertei: 18.05.2018, ora 14.00

Informatii suplimentare si CAIET DE SARCINI (pdf document)