• From Anunturi - 25 February 2019 04:11 PM

  Rezultatele selectiei de oferte

  Rezultatele selectiei de oferte

 • From Anunturi - 25 February 2019 02:26 PM

  Rezultatele anuntului de arendare 14,11 ha teren Ferma Strehaia, Mehedinti

  Rezultatele selectiei de oferte privind arendarea suprafetei de 14,11 ha, situata in loc. Strehaia, jud. Mehedinti, aflata in proprietatea ASAS Bucuresti si in administrarea Fundatiei Patrimoniul ASAS

 • From Anunturi - 8 February 2019 04:07 PM

  Directionarea a 2% din impozitul pe venit catre Fundatia "Patrimoniul ASAS"

  Prin Statutul Fundației "Patrimoniul ASAS", au fost prevăzute următoarele obiective: sprijinirea ASAS pentru stimularea, susţinerea si dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, a inovării şi transferului tehnologic şi a creaţiilor originale din domeniile ASAS, în vederea promovării acestora în ţară şi în străinătate activităţi de editură şi tipografie, precum şi acţiuni cu caracter social al acesteia, cum ar fi suport financiar pentru burse școlare, cazuri cu grad ridicat de sărăcie, probleme medicale de excepție, pentru salariații ASAS, ai Fundației, rudele acestora si nu numai, enumerarea nefiind limitative.

 • From Anunturi - 4 February 2019 01:33 PM

  Anunt arendare 14,11 ha teren Ferma Strehaia, Mehedinti

  Fundatia "Patrimoniul ASAS" scoate la arendare pentru o perioada de 2 ani, o suprafata de teren arabil de 14,11 ha, teren aflat la Ferma Strehaia a Statiunii de Dezvoltare pentru Pomicultura Mehedinti, din loc. Strehaia, jud. Mehedinti Persoanele interesate pot trimite o oferta la sediul Fundatiei din Bd. Marasti nr. 61, camera 01, sector 1, Bucuresti, unde pot obtine si alte relatii suplimentare (tel. 021.318.7003). Termen depunere oferte: 15.02.2019

 • From Anunturi - 27 June 2018 03:11 PM

  Rezultatele selecţiei de oferte pentru închiriere magazie concentrate in localitatea Perişoru, Călăraşi

  Comisia de selecţia a ofertelor numită în baza Deciziei FPA nr. 9/04.05.2018, a procedat la analizarea ofertelor depuse ca urmare a anunţului nr. 363/2018 ......

 • From Anunturi - 27 June 2018 03:06 PM

  Rezultatele selecţiei de oferte pentru arendarea suprafeţei de 37,2 ha localitatea Strehaia, Mehedinti

  Comisia de selecţia a ofertelor numită în baza Deciziei FPA nr. 9/04.05.2018, a procedat la analizarea ofertelor depuse ca urmare a anunţului nr. 365/2018 .......

 • From Anunturi - 16 June 2018 05:02 AM

  Selecţie de oferte pentru închiriere magazie concentrate in localitatea Perişoru, Călăraşi

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL ASAS", organizează selecţie de oferte pentru închiriere magazie concentrate în suprafaţă de 313 mp şi suprafaţă de teren aferentă clădirii de 1.000 mp, localitatea Perişoru, jud. Călăraşi, pentru o perioadă de 3 ani. Persoanele interesate pot trimite o ofertă la secretariatul FPA din Bd. Mărăşti nr. 61, camera 01, sector 1, Bucureşti. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021.3187003.

 • From Anunturi - 16 June 2018 04:55 AM

  Selecţie de oferte pentru arendarea suprafeţei de 37,2 ha localitatea Strehaia, Mehedinti

  FUNDATIA "PATRIMONIUL ASAS" organizează selecţie de oferte pentru arendarea suprafeţei de 37,2 ha, localitatea Strehaia, jud. Mehedinti, pentru o perioadă de 3 ani. Persoanele interesa te pot trimite o ofertă la secretariatul FPA din Bd. Mărăşti nr. 61, camera 01, sector 1, Bucureşti. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021.3187003.

 • From Anunturi - 16 May 2018 11:39 PM

  Achiziţie de servicii juridice în vederea formulării intervenţiei ASAS în favoarea Guvernului României/SCDP Bistriţa şi asigurarii reprezentării in Dos nr. 783/33/2017

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea formulării intervenţiei ASAS în favoarea Guvernului României/SCDP Bistriţa şi asigurarii reprezentării in Dos nr. 783/33/2017, având ca obiect anularea parţială a HG nr. 422/2017, respectiv constatarea că terenul in suprafaţă de 37,788 ha teren agricol din suprafaţa totală de 151,3507 ha teren identificat in anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009, se află la dispoziţia comisiei locale de fond funciar, în toate fazele procesuale.

 • From Anunturi - 11 May 2018 04:43 PM

  Achiziţie de servicii juridice în vederea asigurării Dos nr.2067/328/2018

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurării Dos nr.2067/328/2018 privind cererea formulata de Borza Ioan prin care solicita sa se constate ca terenul in suprafata de 1,01 ha, cu destinatia arabil, din extravilanul Municipiului Turda, situat pe amplasamentul identificat in Tarlaua 30 Parcela 1000, in perimetrul SCDA Turda, apartine domeniului privat al Statului Roman, si obligarea comisiilor de aplicare a legilor fondului funciar la punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate pe aceste suprafete, în toate fazele procesuale.

 • From Anunturi - 11 May 2018 04:37 PM

  Achiziţie de servicii juridice în vederea asigurării apărării ASAS în Dos nr. 11244/315/2016

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurării apărării ASAS în Dos nr.11244/315/2016 privind formularea unei cereri de interventie in interesul SCDP Voinesti in calea de atac a apelului, dosarul avand ca obiect actiunea in nulitate absoluta a actelor de reconstituire emise in favoarea unor persoane fizice pentru o suprafata de teren de 2,33 ha din perimetrul SCDP Voinesti, cererea formulata de ANRP fiind respinsa in fond, În toate fazele procesuale.

 • From Anunturi - 11 May 2018 04:30 PM

  Achiziţie de servicii juridice în vederea asigurării apărării ASAS în Dos nr.934/100/2018

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea apărării ASAS in Dos cererea de revizuire formulata de Beress Istvan Laszlo si Hoffmann Zsuzsanna impotriva Sentintei civile nr.24R/28.02.2018 pronuntata de Tribunalul Maramures prin care a fost admis recursul formulat de SCDCB Sighet si a fost constatata nulitatea absoluta a TP nr.11353/01.09.2010 eliberat in favoarea revizuentilor pentru o suprafata de teren de 12 ha si 4535 mp şi Dos nr.934/100/2018 privind contestatia.....

 • From Anunturi - 11 May 2018 04:21 PM

  Achiziţie de servicii juridice, în vederea asigurării apărării ASAS în Dos 1804/2/2018

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurării apărării ASAS în Dos nr.1804/2/2018 avand ca obiect plangerea formulata de ASAS impotriva Incheierii nr.7/22.02.2018 pronunţata de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, prin care a fost solutionata contestatia subscrisei nr.118/10.01.2018 impotriva Deciziei nr.14/29.12.2017 emisa de Departamentul III al Curtii de Conturi, contestati a vizeaza anularea in parte a actelor atacate respectiva unor masuri stabilite ca urmare a auditului efectuat in cadrul ASAS, în toate fazele procesuale.

 • From Anunturi - 11 May 2018 04:12 PM

  Achiziţie de servicii juridice, în vederea asigurării apărării ASAS în ds privind anularea Facturii fiscale nr.058/26.09.2008 eliberata de SCDP Voinesti

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurarii apararii ASAS în Dos privind anularea Facturii fiscale nr.0000058/26.09.2008 eliberata de Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Voinesti, prin care a fost instrainat dreptul de proprietate asupra constructiei "Grajd 100 capete tineret taurin", constructie domeniu public al statului, situat în Voinesti, Judetul Dambovita, constructie aflata in administrarea Statiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Voinesti, în toate fazele procesuale.

 • From Anunturi - 11 May 2018 04:04 PM

  Achiziţie de servicii juridice, în vederea asigurării apărării ASAS în ds privind anularea Procesului verbal de licitatie nr. 4304/05.09.2008

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice" privind asigurarea apărării ASAS în Dos privind anularea Procesului verbal de licitatie nr. 4304/05.09.2008 si Procesului verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri emis in baza acestuia de DGFP Dambovita-AFP Voinesti in Dosarul de executare silita nr. 911/2000, cu privire la imobilul constructie, domeniu public al statului, grajd vaci 114 capete, in suprafata de 817,6 mp, situat în Voinesti, Judetul Dambovita, în toate fazele procesuale.

 • From Anunturi - 11 May 2018 03:54 PM

  Achiziţie de Servicii juridice, în vederea asigurării apărării ASAS în ds nr.6808/3/2017

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA", vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurării apărării ASAS în Dos nr.6808/3/2017** avand ca obiect cererea de chemare in garantie a ASAS formulata de MADR, prin care solicita obligarea ASAS la plata sumei de 385969,37 lei, suma solicitata de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare ISPIF de la MADR, în toate fazele procesuale.

 • From Anunturi - 11 May 2018 03:44 PM

  Rezultate selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de asistenta juridica, avand ca obiect contestarea pe calea instanţelor judecătoreşti a Deciziei CCR nr. 14/29.12.2017

  Rezultate selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de asistenta juridica, avand ca obiect contestarea pe calea instanţelor judecătoreşti a Deciziei CCR nr. 14/29.12.2017

 • From Anunturi - 11 May 2018 03:38 PM

  Rezultate selectie de oferte privind achizitie servicii juridice ds nr. 11244/315/2016

  Rezultate selecţie de oferte în vederea atribuirii contractului de asistenţă juridică având ca obiect asigurarea apărării SCDP VOINEŞTI, în dosarul nr. 11244/315/2016, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

 • From Anunturi - 7 May 2018 02:41 PM

  Rezultate selectie de oferte pentru închiriere magazie concentrate in Perisoru, Calarasi

  Rezultatele selectiei de oferte privind închirierea clădirii în suprafaţă de 313 mp şi a terenului curti constructii în suprafată de 1.000 mp, situate în localitatea Perişoru, jud. Călăraşi

 • From Anunturi - 7 May 2018 02:33 PM

  Rezultate selectie de oferte pentru inchirierea fermei zootehnice de la Itcani - SCDA Suceava

  Rezultatele selectiei de oferte privind închirierea fermei zootehnice de la Iţcani – SCDA Suceava, suprafată totală 10,9745 ha, categoria de folosintă, curţi construcţii, precum şi a construcţiilor aferente, localitatea Suceava, jud. Suceava

 • From Anunturi - 24 April 2018 03:50 PM

  Anunt achizitie servicii juridice - Decizia CCR nr. 14/2017

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea contestării pe calea instanţelor judecătoreşti a Deciziei CCR nr. 14/29.12.2017.

 • From Anunturi - 24 April 2018 03:47 PM

  Anunt achizitii servicii juridice ds nr. 11244/315/2016

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA" vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea asigurării apărării SCDP Voineşti, în dosarul nr.11244/315/2016, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa.

 • From Anunturi - 24 April 2018 03:43 PM

  Anunt achizitii servicii juridice - vanzare bunuri domeniu public SCDP Voinesti

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL FPA", vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii juridice", în vederea anulării documentelor de vânzare a unor bunuri domeniu public al statului şi întoarcerii acestora în administrarea SCDP Voineşti.

 • From Anunturi - 11 April 2018 06:43 AM

  Selectie de oferte pentru inchirierea fermei zootehnice de la Itcani - SCDA Suceava

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL ASAS", organizează selecţie de oferte pentru închirierea fermei zootehnice de la Iţcani - SCDA Suceava, suprafaţă totală 10,9745 ha, categoria de folosinţă curţi construcţii, precum şi a construcţiilor aferente, localitatea Suceava, jud. Suceava, pentru o perioadă de 5 ani.

 • From Anunturi - 11 April 2018 06:34 AM

  Selectie de oferte pentru închiriere magazie concentrate in Perisoru, Calarasi

  FUNDAŢIA "PATRIMONIUL ASAS", organizează selecţie de oferte pentru închiriere magazie concentrate în suprafaţă de 313 mp şi suprafaţă de teren aferentă clădiriide 1.000 mp, localitatea Perişoru, jud. Călăraşi, pentru o perioadă de 3 ani.

 • From Anunturi - 29 January 2018 08:26 AM

  Directioneaza 2%

  Prin Statutul Fundației "Patrimoniul ASAS", au fost prevăzute următoarele obiectivele: sprijinirea ASAS pentru stimularea, susţinerea si dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, a inovării şi transferului tehnologic şi a creaţiilor originale din domeniile ASAS, în vederea promovării acestora în ţară şi în străinătate activităţi de editură şi tipografie, precum şi acţiuni cu caracter social al acesteia, cum ar fi suport financiar pentru burse școlare, cazuri cu grad ridicat de sărăcie, probleme medicale de excepție, pentru salariații ASAS, ai Fundației, rudele acestora si nu numai, enumerarea nefiind limitative. Fundația "Patrimoniul ASAS", de la înființare până în prezent, și-a îndeplinit aceste obiective prin stimularea cercetării unităților de c-d și finanțarea unor teme de cercetare, aprobate de către Prezidiul ASAS, precum acordarea de suport financiar pentru angajați ASAS și ai unităților de c-d ori rude ale acestora, pentru rezolvarea unor probleme medicale, acordând, de asemenea, premieri prin secțiile de specialitate ale ASAS, pentru cele mai bune edituri, la nivelul anilor 2016, respectiv 2017.

 • From Anunturi - 22 December 2017 01:56 PM

  Rezultate selectie de oferte privind arendarea suprafetei de 12 ha din Voinesti, Dambovita

  Rezultate selectie de oferte privind arendarea suprafetei de 12 ha din Voinesti, Dambovita

 • From Anunturi - 6 December 2017 09:29 AM

  Selectie de oferte pentru arendarea a 12 ha treren arabil in Voinesti, Dambovita

  Fundatia "Patrimoniul ASAS" organizeaza selectie de oferte pentru arendarea suprafetei de 12ha teren arabil, situata in loc Voinesti, judetul Dambovita.

 • From Anunturi - 7 October 2016 09:46 AM

  Anunt privind arendarea unui teren de 9,91 ha

  Anunt privind arendarea unui teren de 9,91 ha