• From Publicatii - 7 April 2016 09:24 AM

  Brosura ASAS 2014

  De-a lungul timpului, sub influenţa transformărilor socio-economice şi a dezvoltării învăţământului, organizarea cercetării ştiinţifice agronomice şi a vieţii academice a parcurs diferite forme de structurare instituţională. În anul 1886 a fost înfiinţată Staţiunea Centrală Agronomică, care ulterior a fost înglobată ca secţie în Institutul de Cercetări Agronomice al României, în anul 1927. În această perioadă de sfârşit a secolului XIX şi început de secol nou îşi înscriu numele mari deschizători de drumuri în procesul de organizare a învăţământului agricol şi activităţii de cercetare agricolă, Ion Ionescu de la Brad, autorul primului manual de agricultură şi zootehnie (1871), Petre S. Aurelian, Constantin Sandu-Aldea, Vlad Cârnu-Munteanu, G. Munteanu-Murgoci, Nicolae Filip, George Maior, C. Vasilescu, Carol Davila, Ion Athanasiu, Paul Riegler, Ioan Poienaru, Ioan Ştefan Furtună, V. Lucaci ş.a.

 • From Publicatii - 20 May 2014 12:11 PM

  Anuar 2015

  Academia de Științe Agricole și Silvice a avut ca obiectiv în anul 2015 îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților de cercetare în domeniile sale, cu referire la finanțare, protejarea patrimoniului administrat de institute și stațiuni, abordarea în cercetare a problemelor, actuale și de perspectivă, cu care se confruntă agricultura și mediul rural.

 • From Publicatii - 15 May 2014 02:03 PM

  Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură 2015

  Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură, VOL. XVIII , 2015 CUVÂNT- ÎNAINTE "Este timpul ca toate rezultatele ştiinţifice ,aşa de preţioase, dobândite până acum ,să se transforme în învăţăminte practice şi să fie aplicate de agricultorii noştrii mari şi mici . E timpul să părăsim rutina şi să adoptăm în agricultură procedee tehnice întemeiate pe datele ştiinţei. Dacă nu vom face aceasta,vom continua a fi săraci în ţară bogată vom rămâne în urma neamurilor ce ne înconjoară." Gheorghe Ionescu –Şişeşti