Presedintii sectiilor stiintifice

1..Prof. Mihail DUMITRU    Secţia de Ştiinţă a Solului, Îmbunătăţiri Funciare şi Protecţia Mediului
2. Prof. Marian VERZEA    Secţia Cultura Plantelor de Câmp
3. Prof. Gheorghe GLĂMAN    Secţia de Horticultură
4. Prof. Dumitru SIMIONESCU    Secţia de Zootehnie
5. Prof. Dumitru MILITARU    Secţia de Medicină Veterinară
6. Prof. Petru NICULIŢĂ    Secţia de Industrie Alimentară
7. Prof. Ion PIRNA
   Secţia de Mecanizare a agriculturii
8.Prof. Manea DRAGHICI    Secţia de Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală
9. Prof. Ioan SECELEANU    Secţia de Silvicultură