the wall right.jpg

 Biroul prezidiului
Valeriu TABĂRĂ - Preşedinte
Marian BOGOESCU - Vicepreşedinte
Ioan JELEV - Vicepreşedinte
Dumitru MILITARU - Vicepreşedinte
Ioan SECELEANU - Vicepreşedinte
Mihai C. NICOLESCU - Secretar General

Preşedinţii filialelor
Dumitru TÂRZIU - Filiala Braşov
Sorin Leon MUNTEAN - Filiala Cluj
Aurel POPA - Filiala Craiova
Gerard JITĂREANU - Filiala Iaşi
Neculai DRAGOMIR - Filiala Timişoara

Preşedinţii secţiilor ştiinţifice
Mihail DUMITRU - Secţia de ştiinţă a solului, îmbunătăţiri funciare, gospodărirea apelor şi protecţia mediului
Marian VERZEA - Secţia cultura plantelor de câmp
Gheorghe GLĂMAN - Secţia de horticultură
Ilie VAN - Secţia de zootehnie
Dumitru MILITARU - Secţia de medicină veterinară
Petru NICULIŢĂ - Secţia de industrie alimentară
Ion PIRNĂ - Secţia de mecanizare a agriculturii
Ioan SECELEANU - Secţia de silvicultură
Manea DRAGHICI - Secţia de economie agrară şi dezvoltare rurală
                         
Membri
Cristian HERA - Preşedintele de onoare al ASAS,
                      Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Reprezentantul Ministerului Educaţiei Naţionale
Reprezentantul Ministerului Mediului şi Pădurilor
Rectorii universităţilor de ştiinţe agricole şi medicină veterinară
Reprezentantul organizaţiilor profesionale ale producătorilor agricoli