1. Premiul: GHEORGHE K. CONSTANTINESCU (2003)
Lucrarea: Suinicultură
Autori: Ion DINU şi colaboratorii

2. Premiul: GHEORGHE K. CONSTANTINESCU (2004)
Lucrarea: Modelarea matematică a procesului de metabolism energetic la păsări
Autori: Doina Valentina GROSSU, Radu BURLACU, Gheorghe BURLACU, Alexandru Gabriel MARINESCU

3. Premiul: GHEORGHE K. CONSTANTINESCU (2005)
Lucrarea: "Programe de ameliorare genetică în zootehnie
Autori: Horia GROSU, Pascal OLTENACU, Aurelian ALEXOIU, Ana BRASLĂ, Daniel C. CIOBANU, Jack C.M. DEKKERS, Condrea DRĂGĂNESCU,Corneliu I. DRĂGĂNESCU,Tomiţa DRĂGOTOIU, Rohan L. FERNANDO,John P. GIBSON, Aurel IONESCU, Brian KINGHORN,
Valentin D. KREMER, Andrei MARMANDIU, Alexandra MATEI, Gheorghe MARGINEAN, Iuliana NEAGU, Scott NEWMAN, Marcel PARASCHIVESCU, Graham S. PLASTOW, Răzvan Al. POPA, Elena POPESCU-MICLOŞANU, Ştefan POPESCU-VIFOR, Cecilia RĂDOI, Consuela ROIBU, Max F. ROTHSCHILD, Adrian SICEANU, Liviu R. TOTIR, Ilie VAN,
John A. WOOLLIAMS, Nicolae ZENECI.

4. Premiul: GHEORGHE K. CONSTANTINESCU (2006)
Lucrarea: "Profilaxia bolilor ereditare la taurine prin investigatie citogenetica "
Autori: Ioana NICOLAE

5. Premiul: GHEORGHE K. CONSTANTINESCU (2008)
Lucrările: "Polimorfismul genetic în ameliorarea bovinelor ( 2 volume)"
Autori: Şteofil CREANGĂ, Vasile MACIUC, Marian PÎNTEA
si: "Monografia creşterii bubalinelor din România si pe plan mondial"
Coord.: Gh. GEORGESCU; Autori: Livia VIDU, I. CĂLIN, H. GROSU, Gh. NEAŢĂ, V. BĂCILĂ, Alina UDROIU, R. POPA, Dana POPA, Maria VASILE, A. BOTA, M. GRAS, Laura VLĂŞCEANU

6. Premiul: GHEORGHE K. CONSTANTINESCU (2009)
Lucrările: "Mucegaiuri şi micotoxine. Efectele micotoxinelor la porc."
Autori: Ionelia ŢĂRANU, Daniela E. MARIN, Cristina TABUC
si: "Suplimente nutritive şi hormonale în alimentaţia viermilor de mătase"
Autori: Liviu Al. MĂRGHITAŞ, Daniel S. DEZMIREAN, Cristina M. BOJAN, Ioan PAŞCA, Gabriel LENGHEL

7. Premiul: GHEORGHE K. CONSTANTINESCU (2011)
Lucrarea: Apiterapia - cum să folosim produsele stupului pentru sănătate
Autori: Cristina MATEESCU

8. Premiul: GHEORGHE K. CONSTANTINESCU (2012)
Lucrarea: Grupele sanguine la ovine
Autori: Gheorghe HRINCĂ

9. Premiul: GHEORGHE K. CONSTANTINESCU (2013)
Lucrarea: "Antreprenoriatul în apicultură"
Autori:Anca POPOVICI, Liviu MĂRGHITAȘ

10. Premiul: GHEORGHE K. CONSTANTINESCU (2014)
Lucrarea: "Particularităţile fenotipice, genotipice şi de creştere ale bivolului indigen"
Autori: Livia VIDU, Adrian BOTA, Răzvan Alexandru POPA, Dana Cătălina POPA, Nicolete Alina URDOIU, Florin GRIGORE, Horaţiu BUJDEI, Ioana NICOLAE, Vasile BĂCILĂ, Maria TOMA


1. Premiul: NICOLAE TEODOREANU (2003)
Lucrarea: Potenţialul productiv al nutreţurilor şi utilizarea lor
Autori: Gheorghe BURLACU, Radu BURLACU, Angelo CAVACHE

2. Premiul: NICOLAE TEODOREANU (2004)
Lucrarea: Managementul durabil al resurselor genetice la animalele domestice din România
Autor: Codrea DRĂGĂNESCU

3. Premiul: NICOLAE TEODOREANU (2005)
Lucrarea: "Cartea producătorului si procesatorului de lapte"
Autori: Gheorghe GEORGESCU, Constantin BANU, Gheorghe MĂRGINEAN, Gheorghe Dumitru PASAT, Sorin DORIN

4. Premiul: NICOLAE TEODOREANU (2006)
Lucrarea: " Nutritia si alimentatia animalelor" (3 vol.)
Autori: Ioan Mircea POP, Petru HALGA, Teona AVARVAREI

5. Premiul: NICOLAE TEODOREANU (2008)
Lucrările: "Creşterea ovinelor si caprinelor"
Autor: Vasile N. TAFTĂ
si: "Filiera laptelui în   România"
Autor:Ion RĂDUCUŢĂ

6. Premiul: NICOLAE TEODOREANU (2009)
Lucrările: "Dicţionar poliglot de avicultură şi industria produselor avicole"
Autori: Afrodita Amira SURDU, Raul Victor SURDU SOREANU
si: "Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei vegetale"
Autori: Carmen Ana PIVODĂ, Daniela JITARIU, Sarandan Horea Fera GRIGORIE, Camelia Zoia ZAMFIR, Ana ENCIU, Alexandrina TOMA

7. Premiul: NICOLAE TEODOREANU (2011)
Lucrarea: Ameliorarea producţiei de lapte la rasele de ovine din România
Autori: Radu RĂDUCU, Petru Gabriel VICOVAN, Carmen Ana PIVODĂ, Adriana VICOVAN, Ana ENCIU

8. Premiul: NICOLAE TEODOREANU (2013)
Lucrarea: "Laptele de calitate și produsele din lapte"
Autori: Cornelia VINTILĂ