1. Premiul: DRAGOŞ TOMA (2005)
Lucrarea: Tehnici de investigare a tractoarelor agricole
Autori: Aftanasie ŞANDRU, Victor NEAGU

2. Premiul: DRAGOŞ TOMA (2006)
Lucrarea: "Economia si managementul întreprinderilor"
Autori: Dumitru TUCU, Vasile ROTARESCU

3. Premiul: DRAGOŞ TOMA (2007)
Lucrarea: "Tehnologii si masini pentru mecanizarea lucrarilor solului în vederea practicarii conceptului de agricultura durabila"
Autori: Gerard Jitareanu, Ioan Tenu, Petre Cojocariu, Nicolae Bria, Iosif Cojocaru

4. Premiul: DRAGOŞ TOMA (2008)
Lucrarea: "Ghid practic tehnico-economic si de management - Producţia Vegetală"
Autori: Ana URSU, Mihai C. NICOLESCU; Adrian Toma DINU

5. Premiul: DRAGOŞ TOMA (2009)
Lucrarea: "Echipamente de semănat cereale păioase în teren nearat"
Autor: Marinela MATEESCU

6. Premiul: Premiul DRAGOŞ TOMA (2010)
Lucrarea: : "TRANSPORTUL INTERN, MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE"
Autor: Gheorghe BRĂTUCU, Cristina Maria BICĂ, Andreea Lavinia MARIN, Cătălin George PĂUNESCU

7. Premiul DRAGOŞ TOMA (2012)
Lucrarea: “Optimizarea procesului de distribuţie al semănătorilor de cereale păioase cu dozare centralizată”
Autor: Dragoş MANEA

8. Premiul DRAGOŞ TOMA (2013)
Lucrarea: “Meanizarea lucrarilor agricole pe pajisti”
Autori: Vasile MOCANU, Ioan HERMENEAN


1. Premiul: Premiul VALENTIN SCRIPNIC (2006)
Lucrarea: : "Elemente de durabilitate, fiabilitate si mentenabilitate"
Autori: Alexandru Grigore PISOSCHI, Gheorghe POPA, Augustin CONSTANTINESCU

2. Premiul: Premiul VALENTIN SCRIPNIC (2007)
Lucrarea: : "Mecanisme cu came pentru transmisia distributiei masinilor de semanat cereale paioase."
Autor: Eugen Marin

3. Premiul: Premiul VALENTIN SCRIPNIC (2008)
Lucrarea: : "Sisteme  de separare a tuberculilor de impurităţi montate în fluxul tehnologic al instalaţiilor de sortat si calibrat cartofi."
Autor: Ion PIRNĂ

4. Premiul: Premiul VALENTIN SCRIPNIC (2009)
Lucrarea: : "Dinamica şi energetica agregatului tractor-combină tractată pentru recoltat furaje"
Autor: Emil VOICU

5. Premiul: Premiul VALENTIN SCRIPNIC (2010)
Lucrarea: : "MAŞINI PENTRU TOCAREA ŞI ÎMPRĂŞTIEREA PE SOL A RESTURILOR VEGETALE ŞI OPTIMIZAREA FOLOSIRII ACESTORA"
Autor:Cristiana SÂRBU

6. Premiul: Premiul VALENTIN SCRIPNIC (2012)
Lucrarea: “Optimizarea parametrilor constructivi şi funcţionali ai maşinilor utilizate la distribuirea furajului unic în fermele de bovine”
Autor: Mihai C. NICOLESCU